Strona główna

Regulamin

Zbiory

Statystyka

Warto wiedzieć

Lektury on-line

Linki

Aforyzmy

UE

Galeria

Napisz do nas

Księga gości

Serwis Główny Gimnazjum

 

Autor:
Renata Kurasińska

WARSZTAT INFORMACYJNY BIBLIOTEKI

                                                                       

Katalog  to uporządkowany spis książek (lub innych dokumentów) znajdujących się w danej bibliotece, opisanych według określonych norm, ze wskazaniem na miejsce przechowywania. Katalogi są głównym źródłem informacji o zbiorach bibliotecznych.

Katalog alfabetyczny   

-   odpowiada na pytanie czy poszukiwana, konkretna książka znajduje się w bibliotece,

-         wskazuje jej miejsce

-         korzystamy z niego wtedy , gdy znamy nazwisko autora książki lub tytuł pracy zbiorowej

 

Katalog rzeczowy        

-      pozwala zorientować się, jakie książki na interesujący Was temat znajdują się w bibliotece.

-    w naszej bibliotece znajduje się  k a t a l o g   s y s t e m a t y c z n y opracowany na podstawie Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

UKD – twórcą tego systemu był Amerykanin Melvil Dewey (zm. 1931). System ten dzieli piśmiennictwo na 10 działów głównych oznaczonych symbolami cyfr od  „0”  do  „9”. Każdy z działów składa się z 10 poddziałów (oznaczonych symbolami dwucyfrowymi), a każdy z poddziałów zawiera również 10 poddziałów (symbole trzycyfrowe) itd. System ten przyjął się szybko i obecnie stosowany jest w bibliotekach i bibliografiach na całym świecie. Schemat UKD znajduje się na planszy w bibliotece.

 Działy główne Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej:

     Symbol

                                                 Nazwa działu

0

DZIAŁ OGÓLNY- encyklopedie, słowniki, informatyka

1

FILOZOFIA. PSYCHOLOGIA

2

RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO

3

NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA

4

-----                             (Dział 4 jest wolny i  stanowi rezerwę UKD)

5

MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE

6

NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO

7

SZTUKA. ROZRYWKA. SPORT

8

JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERATURA PIĘKNA

9

ARCHEOLOGIA. PREHISTORIA. GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA

 

 

 

Karta katalogowa

                                                                              W Z Ó R

 

HASŁO (autorskie lub tytułowe)               Sygnatura (znak miejsca)                                                     

    Tytuł: dodatki do tytułu / oznaczenie odpowiedzialności [twórcy i współtwórcy książki]. – Oznaczenie wydania.
    

     Miejsce wydania: nazwa wydawcy, rok wydania. – Objętość książki: oznaczenie ilustracji; format
      (Tytuł serii; numeracja w obrębie serii)

      Uwagi
      ISBN   

 Nr inwentarzowy                                                                                 Znak klasyfikacji

 

 

Opis bibliograficzny – to uporządkowany zespół danych o dokumencie (np. książce, artykule...) służący do jej identyfikacji.

 

Sygnatura  -  to symbol (litera, cyfra...) umieszczony w lewym, górnym rogu karty

                   katalogowej, jest niezbędny do odszukania książki w księgozbiorze.