Strona główna

Regulamin

Zbiory

Statystyka

Warto wiedzieć

Lektury on-line

Linki

Aforyzmy

UE

Galeria

Napisz do nas

Księga gości

Serwis Główny Gimnazjum

 

Autor:
Renata Kurasińska

Gimnazjalne Centrum Informacji

Gimnazjum w Nowym Tomyślu

                       Regulamin

 

Gimnazjalne Centrum Informacji służy uczniom, nauczycielom

i innym pracownikom szkoły oraz rodzicom jako źródło wiedzy

i informacji.

 

  I  Korzystanie ze zbiorów książkowych:

 1. Ze zgromadzonych w bibliotece książek korzystać można:

-         wypożyczając je do domu

-         czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)

 1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 5 książek, w tym jedną lekturę na miesiąc z możliwością prolongaty terminu zwrotu.
 1. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 2. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną musi odkupić taką samą lub wskazaną przez bibliotekarza.
 3.  Wszystkie wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.              

 

 II  Korzystanie ze zbiorów multimedialnych 

 1. Gimnazjalne Centrum Informacji gromadzi multimedia, z których korzystać można na miejscu pod  nadzorem bibliotekarza lub w pracowniach przedmiotowych pod opieką nauczyciela.
 2. Korzystanie ze sprzętu audio-video (telewizor, video, magnetofon, odtwarzacz płyt kompaktowych) jest możliwe po uzgodnieniu terminu z bibliotekarzem.
 3. Z drukarki można korzystać za zgodą nauczyciela-bibliotekarza po opłaceniu kwoty 0.20 zł /od strony/, rekompensującej zużycie papieru oraz atramentu do drukarki.

 

 III  Korzystanie ze stanowisk komputerowych

 1. Korzystając ze stanowisk komputerowych należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 2. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają uczniowie realizujący zagadnienia programowe zlecone przez nauczyciela.
 3. Bez zgody nauczyciela - bibliotekarza nie należy zmieniać stanowiska komputerowego.
 4. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 5. Zabrania się instalowania oprogramowania przyniesionego  z zewnątrz lub pobranego z Internetu.
 1. Zabrania się wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkownika jakichkolwiek napraw sprzętu lub jego rozłączanie.

    Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu komputerowego należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi –bibliotekarzowi.

 

                            Zasady zachowania

1.           W Gimnazjalnym Centrum Informacji obowiązuje cisza.

2.           Torby i kurtki należy zostawić w wyznaczonym miejscu.

3.           Obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

4.           Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania  z Centrum na określony czas.